Üliõpilaskonverents 30.09 Tartus

Olete oodatud Euroopa keelte päeva tähistamiseks traditsioonilisele üliõpilaskonverentsile!

Konverents toimub reedel, 30. septembril Tartu Ülikooli peahoones aud 128.

Kava:

11.45 Avasõnad ESi juhatuse esimehelt Helle Metslangilt

11.50–13.10 I plokk „Keele kõla ja jõud“

Diana Vender, „Hoiakud ja valmisolek seoses üleminekuga eestikeelsele õppele Jõhvis ja Kohtla-Järvel“ (magistritöö)

Janek Vaab, „Leivu keele kõrisulghäälik“ (uurimistöö)

Triin Aasa, „Intensiivistajad eesti noortekeeles“ (bakalaureusetöö)

Anete Kitse „Eri vanuses kõnelejad argisuhtluses“ (õpilase uurimustöö)

13.10–13.30 sirutuspaus

13.30–14.50 II plokk „Keelsus ja meelsus“

Nele Karolin Teiva, „Hoiaku väljendamine eesti keele riigieksami ettevalmistuskursuse kirjandites“ (bakalaureusetöö)

Marri-Mariska Tammepõld ja Alice Nurmela, „Tõestusmaterjal riigieksamikirjandis: „Näiteks kirjutas A. H. Tammsaare…““ (bakalaureusetöö)

Ingrid Mald, „Eesti Televisiooni uudistekstide tundetoon multimodaalse ja verbaalse teksti analüüsil“ (magistritöö)

Jaanika Hunt (ja Maia Bubnov), „III kooliastme õpilaste hinnangud ja arvamused eesti ning inglise keele tundide õppetegevuste kohta“ (magistritöö)

TEESID

Huvilised saavad konverentsi jälgida ka veebis:

Topic: Üliõpilaskonverents Time: Sep 30, 2022 11:30 AM Helsinki https://ut-ee.zoom.us/j/92609769248?pwd=ZmJyNkxpWjRlMmtsUGJWcDJQaWNuUT09 Meeting ID: 926 0976 9248 Passcode: 082021

 

Kohtumiseni!

Emakeele Seltsi juhatus