Ilmunud on Reet Kasiku artiklikogumik „Elav ja muutuv keel“

Emakeele Seltsi toimetiste sarjas on ilmunud seltsi auliikme, Tartu Ülikooli emeriitdotsendi Reet Kasiku artiklikogumik „Elav ja muutuv keel“ (ESi toimetised nr 78, Tallinn 2021, 383 lk).

Sellesse raamatusse on Reet Kasik koondanud valiku oma viimase paarikümne aasta keeleteaduslikest kirjutistest. Ühe osa moodustavad ülevaateartiklid, mis käsitlevad eesti kirjakeele, keelehoolde ja eraldi mõne keelekasutusvaldkonna arengut, samuti akadeemilist keeleõpet. Teine osa artikleid analüüsib avalikku keelekasutust, peamiselt ajakirjanduskeelt. Viimane kolmandik keskendub sõnamoodustusele, analüüsides tuletiste ja liitsõnade kasutust tekstis ning keelekasutajate loomulikku sõnaloomepädevust.

Raamatut on võimalik osta Emakeele Seltsist (Roosikrantsi 6, Tallinn, es@emakeeleselts.ee), Tartu Ülikooli eesti- ja üldkeeleteaduse instituudist (Jakobi 4, Tartu, keeleteadus@ut.ee), peatselt ka Apollost ja Rahva Raamatust.