Lutsid ja läänemeresoome pärand Latgales

Seminar Ludza ajaloomuuseumis 16. juunil kell 14-17

Avasõnad:
Ludza omavalitsuse juht Edgars Mekšs
Eesti Vabariigi suursaadik Lätis Arti Hilpus
Läti Vabariigi kultuuriministri nõunik kultuuripoliitika alal, Läti Ülikooli liivi instituudi juht Valts Ernštreits
Emakeele Seltsi esimees Helle Metslang
Ludza muuseumi esindaja

Akadeemilised loengud:
Prof. Riho Grünthal (Helsingi ülikool): “Läänemeresoomlased ja nende asualad tänapäeval”
Prof. Karl Pajusalu (Tartu ülikool):  “Lutsi lõunaeesti keele ajaloolised juured”
Dr. Uldis Balodis (Läti ülikooli liivi instituut): “Lutside minevik ja olevik”

Ajakirja ESUKA erinumbri „Uurimusi lõunaeesti keelesaartest (Leivu, Lutsi, Kraasna)“ esitlus
Ludza ajaloomuuseumi Lutsi näituse esitlus
Lutsi rahvalaulude kontsert folklooriansamblilt “Ilža”