Konverents “150 aastat oma keelekorraldust” 22.04.2022

Konverents toimub Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) reedel, 22. aprillil 2022 kell 11 (ürituse lõpp umbes kell 19).

Konverentsil heidetakse pilk Eesti keelekorralduse ajaloole, tänapäevale ja tulevikule. Eesti rahvusliku keelekorralduse alguseks on peetud 1872. aastat, mil Eesti Kirjameeste Selts otsustas minna seltsi väljaannetes üle uuele kirjaviisile ja võttis vastu mitu kirjakeele ühtlustamise ettepanekut. Vaadeldakse ka rahvusliku keelekorralduse eelset aega – käesoleval aastal saab 390 aastat saksa pastorite keelekorraldusliku tegevuse algusest Eestis, milleks peetakse Heinrich Stahli hääldusreeglite ilmumist 1632. aastal katekismuse lisas.

Kõnelevad keeleuurijad Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Keele Instituudist ja Emakeele Seltsist. Õnnitletakse juubilar Tiiu Ereltit 80. sünnipäeva puhul. Konverentsi lõpus esitletakse Eesti Keele Instituudi uut õigekeelsuskäsiraamatut, EKI teatmikku.

Konverents kantakse üle Eesti Keele Instituudi Youtube`i kanalil https://www.youtube.com/c/EestiKeeleInstituut.

Kava vt EKI keelekalendist https://portaal.eki.ee/koik-syndmused/details/508-150-aastat-oma-keelekorraldust.html

Palume täita registreerimisvorm https://tinyurl.com/150aastatkeelekorraldust (ka siis, kui vaatate vaid veebis).

NB! Kohapeal on võimalik osaleda 30 külalisel.

 

Korraldajad: Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts

Lisainfo:
Tiina Paet, tiina.paet@eki.ee
Killu Mei, killu.mei@emakeeleselts.ee