ES 100: otseülekanne

Seltsi juubeliaktus kantakse üle ESi Youtube’i kanalil ning see jääb ka järelevaadatavaks.

 

Kava:

Avasõnad. Helle Metslang
Jüri Valge ettekanne „Sajand Emakeele Seltsi“
Hannu Remese ettekanne „Soome keeleteadlased Eesti silda ehitamas“
Miina Norviku, Helle Metslangi ja Karl Pajusalu ettekanne „Eesti keelest uurali ja Euroopa keelte tüpoloogia taustal“

Tunnustused ja tervitused
Aktusel tunnustatakse Emakeele Seltsi teenekaid liikmeid ja antakse kätte tunnistused seltsi uutele auliikmetele.
Ametlikule osale järgneb vastuvõtt.

 

 

Osalemise palume registreerida hiljemalt 16. augustil lingil https://lingid.ee/ES100.

Sõiduks on tellitud Luule Reiside buss, mis väljub Tallinnast Mere pst Vene kultuurikeskuse eest kell 7.45. Tartust tagasi väljub buss kell 18 TÜ ajaloomuuseumi juurest. Sõidusoovi saate märkida registreerimisel.

Tähtis! Palume üritustele tulla vaid tervena. Kohapeal kontrollime osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 läbipõdemist või vaktsineerimiskuuri läbimist (elektroonne pass või väljatrükk).

 

Emakeele Seltsi juhatus