Keeletoimkonna otsuste kavandid avalikuks aruteluks 31. jaanuarini 2024

Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsuste kavandit – makedoonia ja valgevene nimede kirjutamine eesti tekstis.

Kavanditega saab tutvuda Emakeele Seltsi kodulehel: https://www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond/.

Kavandite kohta on võimalik anda tagasisidet keeletoimkonna vanemale Urve Pirsole (Urve.Pirso@riigikontroll.ee) 31. jaanuarini 2024.