Ilmunud on koguteos “Eesti grammatika”

Ilmunud on „Eesti grammatika“, mis kirjeldab enam kui tuhandel leheküljel eesti keele ehitust alates häälikutest kuni lausete ja dialoogideni.

„Eesti grammatika“ viis osa annavad ülevaate eesti keele foneetikast ja fonoloogiast, sõnamuutmisest ja sõnamoodustusest, kirjalikust süntaksist ning esmakordselt ka suulise keele süntaksist ja dialoogi põhiehitusest.

Grammatika toetub tänapäevastele keelekorpustele ning toob esile keele varieerumise ja muutumise tendentsid. Lähtudes arusaamast, et keel sünnib kasutuses, fikseerib selline tegelikku kasutust kirjeldav lähenemine varieeruvate keelenähtuste praeguse seisu ja võimaldab tulevikus analüüsida samade nähtuste varieerumise ja võib-olla ka muutumise ulatust.

„Eesti grammatika“ on vajalik infoallikas kõigile, kelle töö, õpingud või huvid seostuvad eesti keelega.

 

Raamatuesitlus toimub 27. veebruaril kl 16 Tartu Ülikooli Jakobi 2-423.

Esitluspäeval on välja pandud ka näitus Tiiu ja Mati Erelti poolt Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogule annetatud eesti grammatikakirjandusest 19. sajandi algusest 20. sajandi keskpaigani.

 

Tallinnas esitletakse raamatut 25. aprillil kell 16 Roosikrantsi 6 Emakeele Seltsi kõnekoosolekul „Uus eesti grammatika“.

 

Koguteos „Eesti grammatika“

Helle Metslang, Mati Erelt, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Reet Kasik, Pire Teras, Annika Viht, Eva Liina Asu, Liina Lindström, Pärtel Lippus, Renate Pajusalu, Helen Plado, Andriela Rääbis, Ann Veismann.

Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023, 1264 lk

Lisainfo ja PDF

Ministrite esile tõstetud 2023. aasta keeletegu