Keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“ 9.–10. juunil 2023

Kutsume 9.–12. klassi õpilasi laagrisse!

Koolinoorte keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“
toimub 9.–10. juunil 2023 Luua Metsanduskoolis

 

AJAKAVA

 

Suvelaagri teema on seotud tuleva aasta emakeeleolümpiaadiga.

📌 Mis organid moodustavad kõneaparaadi? Kuidas me tekitame heli?
📌 Mis on artikulatsioon ja kuidas seda uuritakse?
📌 Kuidas lugeda helilainet, spektrogrammi ja rahvusvahelist foneetilist tähestikku?
📌 Kuidas koguda, transkribeerida ja märgendada heliainestikku?
📌 Mis on kõnetuvastus ja millised on selle rakendamisvõimalused?
📌 Milleks kasutatakse kõnesünteesi?
📌 Kuidas ja miks hääldus varieerub?
📌 Mis on keelekorpus ja kuidas seda kasutatakse?
📌 Kuidas uurida hääldust keelekorpuse abil?

Hääldusõpetuse teoreetilisi ja praktilisi tahke tutvustavad Tartu Ülikooli foneetika labori töötajad.
 
Kahepäevane keelelaager on osalejatele tasuta (sisaldab transporti Tallinnast ja Tartust, majutust, toitlustust ning laagritegevusi).
Laagri algus Luual 9. juunil kell 12 ning lõpp 10. juunil kell 16.
Registreerimine kuni 1. juuni 2023.
Kohtade arv on piiratud (kuni 25 osalejat, ühest koolist kuni kaks õpilast).
Laagrit korraldavad Emakeele Selts ja Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. Ettevõtmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
Lisainfo Marit Alas, marit.alas@emakeeleselts.ee, 58034309

 

Ajakava

  1. juuni

12.00 saabumine Luuale, registreerumine, lõunasöök
13.00 Emakeele Seltsi esimehe Helle Metslangi tervitussõnad,
laagri kava ja emakeeleolümpiaadi tutvustus, tutvumisring
14.00 artikulatoorne foneetika (Anton Malmi)
15.00 kohvipaus
15.15 akustiline foneetika ja rahvusvaheline foneetiline tähestik (Katrin Leppik)
16.00 praktilised harjutused häälduse teemal (Anton Malmi, Katrin Leppik)
17.00 kõnesüntees ja -tuvastus (Katrin Leppik)
18.00 õhtusöök, jalutuskäik puukool-arboreetumisse
20.00 ühistegevused: viktoriin, lauamängud jm
23.00 öörahu

  1. juuni

08.30 hommikusöök
09.30 kuidas ja miks hääldus varieerub (Pire Teras)
10.30 eesti keele spontaanse kõne foneetilise korpuse töötuba (Pire Teras)
11.00 tubade vabastamine, kohvipaus
11.30 foneetikakorpuse töötuba jätkub
13.00 ekskursioon mõisapargis
14.00 lõunasöök
14.45 foneetikakorpuse rühmatöö esitlused
15.30 kokkuvõtete tegemine ja tagasiside
16.00 kojusõit