Toeta emakeelepäeval Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi

Tartu Ülikooli sihtasutus ja Emakeele Selts kutsuvad üles toetama Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi.

Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud, vastav annetuskeskkond on leitav Tartu Ülikooli sihtasutuse kodulehelt (stipendiumite alajaotisest).

Emakeele Seltsi esimehe Helle Metslangi sõnul loob Johannes Voldemar Veski (1973–1968) nimeline stipendium silla eesti kirjakeele arendamise suurkuju, pikaaegse Emakeele Seltsi esimehe ja Tartu Ülikooli professori ning tänaste üliõpilaste vahele.
J. V. Veski töö eesti keele ja ühiskonna heaks ulatub ka tänapäeval paljudesse keelekasutusvaldkondadesse; suuresti tänu temale on kujunenud eestikeelne oskussõnavara – eestikeelse teaduse ja kõrghariduse vältimatu tingimus.

Johannes Voldemar Veski stipendiumi asutas tema tütar Asta Veski 1995. aastal. Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.