Emakeele Seltsi toimetiste sari

Ilmunud on Heli Laanekase artiklikogumik “Eesti filoloog olla”

Emakeele Seltsi Toimetised nr 77. Toimetanud Ellen Niit ja Killu Mei. Tallinn, 2019. 479 lk.

Kogumiku esitlus toimub neljapäeval, 27. veebruaril kell 16 Tartus (Jakobi 2 raamatukogutoas).

Taas on hakanud ilmuma raamatuid Emakeele Seltsi toimetiste sarjas. Peamiselt on kavas avaldada teenekate seltsiliikmete töid koondavaid artiklikogumikke.
Pikema pausi järel, kui ilmus Toomas Pauli “Piiblitõlke ajalugu” (1999, Emakeele Seltsi Toimetised nr 72, 875 lk), on ES avaldanud:

Asta Õim, Katre Õim “Lähtekohti eesti fraseoloogia käsitlemiseks”
(Emakeele Seltsi Toimetised nr 76. Toimetanud Pille Eslon. Tallinn, 2019. 383 lk.)

Enn Ernits “Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni”
(Emakeele Seltsi Toimetised nr 75. Toimetanud Karl Pajusalu. Tallinn, 2017. 756 lk.)

Eduard Vääri “Liivi rahva keel ja meel. Eduard Vääri uurimused liivlastest ja liivi keelest”
(Emakeele Seltsi Toimetised nr 74. Toimetanud Ott Kurs, Karl Pajusalu, Tuuli Tuisk, Mare Valge. Tallinn, 2016. 430 lk.)

Lembit Vaba “Sõna sisse minek”
(Emakeele Seltsi Toimetised nr 73. Tallinn, 2015. 495 lk.)