Keeletoimkond: parandus ukraina-eesti tähetabelis

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas Peeter Pälli algatusel ukraina nimedes esineva г-tähe
märkimist ukraina-eesti tähetabelis.

Keeletoimkonna otsus (01.03.2022)
Kiita heaks ukraina-eesti tähetabeli parandus, kinnistades г vasteks h, näiteks Гаско = Hasko, Багмут = Bahmut. Põhimõtteliselt on kasutaja soovil ja konteksti arvestavalt võimalik vaste ka g.

Vt selgitust lähemalt siit.