Tekstipäev. Krista Kerge 70

Tekstiuurijate traditsiooniline aastalõpukonverents tekstipäev toimub tänavu 7. novembril, prof Krista Kerge 70. sünnipäeval Tallinna Ülikoolis.

Konverentsi saab jälgida Tallinna Ülikooli auditooriumis S-240 või Zoomis aadressil https://zoom.us/j/94556426082. Palume võimalusel registreeruda 1. novembriks siin.

Teesivihik 

KAVA
Tekstid koolis, juhatab Reili Argus
11.00–11.10 Avasõnad Merilin Aruvee (Tallinna Ülikool) ja Helle Metslang (Emakeele Selts)
11.10–11.35 Helin Puksand (Tallinna Ülikool) „Kumb on raskem, kas lugemine või kuulamine?“
11.35–12.00 Maigi Vija, Riina Reinsalu (Tartu Ülikool) „Gümnaasiumi uurimistöö kui tekst: hetkeseis ja tulevik“
12.00–12.25 Helena Lemendik, Helen Hint (Tartu Ülikool) „Metadiskursuse markerid eestikeelses akadeemilises tekstis: mis need on ja kuidas neid ära tunda“

Paus

Tekstid ühiskonnas, juhatab Reet Kasik
12.40–13.05 Ingrid Mald (Tallinna Ülikool) „Telekeele tundetoonid“
13.05–13.30 Peeter Tinits (Tallinna Ülikool) „Andmebaasidega eesti kirjanormide lätetel“
13.30–13.55 Arvi Tavast (Eesti Keele Instituut) „Koostöökokkuleppe ettepanek“

Kohvipaus

Hea kolleeg Krista, juhatab Helin Puksand
14.30–14.55 Merilin Aruvee (Tallinna Ülikool) „Juhendaja Krista: eeskuju ja mõjutaja“
14.55–15.20 Anne Uusen (Tallinna Ülikool) „Kristast pikaaegse sõbra ja kolleegina“

Paus

15.30 Krista Kerge artiklikogumiku esitlus
15.45 Õnnesoovid
16.30 Koosviibimine Mare õppehoone 3. korruse aatriumis

Korraldavad Tallinna Ülikool ja Emakeele Selts