Emakeele Seltsi keeletoimkonna uued otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsust:
1) (te)t-rööpvorm, käskiv kõneviis mitmuse 1. pöördes ning sõnade õudneviis ja kuus ning julgema rööpvormid;
2) võõrsõnade kirjapilt ja häälduse erinevus ning tsitaatsõnad.

Otsustega saab tutvuda keeletoimkonna lehel.