Loading posts...
 • Kõnekoosolek „Uus eesti grammatika“ 25.04.2024 Tallinnas

  Emakeele seltsi kõnekoosolek „Uus eesti grammatika“ Eesti Keele Instituudi III korruse saalis. 25. aprillil 2024 algusega kl 16 toimub kõnekoosolek „Uus eesti grammatika“, mis hõlmab ka koguteose „Eesti grammatika“ Tallinna esitlust.

 • F. J. Wiedemanni keelepäev 03.05.2024 Väike-Maarjas

  F. J. Wiedemanni keelepäev toimub reedel, 3. mail 2024 algusega kell 11 Väike-Maarjas. Tänavune laureaat on Hando Runnel, kes pälvis auhinna järjepideva ning mõjuka panuse eest eesti keele, kirjanduse ja kultuuri rikastamisse ning kindlustamisse luuletaja ja kirjanduselu korraldajana.

 • Vastsete doktorite konverents 5.4.2024 kl 12.15 Tartus

  5. aprillil kl 12.15 toimub Tartu Ülikoolis Jakobi 2-348 vastsete doktorite konverents. Oma väitekirju tutvustavad viimase paari aasta jooksul kaitsnud värsked doktorid.

 • 2024. aasta liikmemaks

  22. märtsil 2024 toimunud aastakoosolekul otsustati, et 2024. aasta liikmemaks jääb möödunud aastaga samaks: tegevliikmetele 12 eurot, mittetöötavatele pensionäridele ja üliõpilastele 4 eurot.

 • Kohanimelise täiendi Araabia/araabia algustähe kirjutamine

  Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas 06.12.2023. aasta ja 23.01.2024. aasta koosolekul kohanimelise täiendi araabia algustähte ühendites araabia maad, araabia numbrid jts.

 • Selgunud on 2023. aasta parimad keeleteod!

  15. märtsil 2024 kuulutati Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis välja 2023. aasta keeleteod. Keeleteokonkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

 • Soovime kõigile head emakeelepäeva!

 • “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2024”

  Emakeele Selts, Eesti keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Keeleamet, Eesti Interneti Sihtasutus ja Patendiamet kuulutavad 14. märtsil 2024 välja ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2024”. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.

 • Õpetajastipendiumi konkurss 2024

  Ka tänavu annab Emakeele Selts Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Stipendiumi eesmärk on tunnustada tublimaid ja aktiivsemaid eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi saavad taotleda Tartu ja Tallinna ülikooli üliõpilased, kes 15. oktoobri 2024 seisuga õpivad eesti keele ja kirjanduse õpetajaks.

 • Keelepäev Maarja-Magdaleena põhikoolis 14.03.2024

  Emakeelepäev J. V. Veski nimelises Maarja-Magdaleena põhikoolis 14.03.2024

 • Keeletoimkonna otsused makedoonia ja valgevene nimede kohta

  Emakeele Seltsi keeletoimkond võttis 6. märtsil 2024 vastu otsused makedoonia ja valgevene nimede eesti tekstis kirjutamise kohta. Otsustega saab tutvuda keeletoimkonna lehel: emakeeleselts.ee/keeletoimkond.

 • Ootame uusi liikmeid!

  Kord aastas üldkoosolekul võtab Emakeele Selts vastu uusi liikmeid. Ootame uusi liikmekssoovijaid tudengite, kraadiõppurite, kolleegide ning kõigi muude keeleinimeste ja -huviliste hulgast.

 • Keelepäev Audentese erakoolis 14.03.2024

  Emakeelepäev Audentese erakoolis 14.03.2023 kell 09.25–13.15

 • Emakeele Seltsi aastakoosolek 22.03.2024 Tallinnas

  Emakeele Seltsi aastakoosolek toimub reedel, 22. märtsil 2024 kell 12 Tallinnas Eesti Keele Instituudi III korruse saalis

 • Aasta keeleteo tänuüritus 15.03.2024 Tartus

  2023. aasta keeletegude tänuüritus toimub 15. märtsil kl 15 Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18, Tartu). Tunnustame 2023. aasta parimaid keeletegusid ja parimat kõrgkooliõpikut ning anname üle keelekümbluse kvaliteediauhinnad.

 • Ilmunud on koguteos “Eesti grammatika”

  Ilmunud on „Eesti grammatika“, mis kirjeldab enam kui tuhandel leheküljel eesti keele ehitust alates häälikutest kuni lausete ja dialoogideni. „Eesti grammatika“ viis osa annavad ülevaate eesti keele foneetikast ja fonoloogiast, sõnamuutmisest ja sõnamoodustusest, kirjalikust süntaksist ning esmakordselt ka suulise keele süntaksist ja dialoogi põhiehitusest.

 • Mare Kõiva 70

  26. veebruaril 2024 kl 11 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Mare Kõiva 70. sünnipäevale pühendatud pidulik seminar.   Mare Kõiva ettekandes “Kalaisa, vaaraorahvas, merekari ja veehobused. Sissevaateid veeolenditega seotud traditsioonidesse” tulevad vaatluse alla mütoloogilised veeolendid: kes nad on, kust nad tulevad ning kuidas paigutuvad pärimuspilti.

 • Keeletoimkonna otsuse kavand avalikuks aruteluks 29. veebruarini 2024

  Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud Araabia/araabia algustähe kirjutamise kohta uue otsuse kavand. Kavandiga saab tutvuda Emakeele Seltsi kodulehel: www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond/.

 • Alanud on 2023. aasta keeleteo rahvahääletus

  Igaühel on võimalik osaleda 2023. aasta keeleteo valimisel ning anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Hääletada saab veebilehel hm.ee/keeletegu2023 kuni 13. veebruari keskööni.

 • Emakeele Seltsi põhi- ja lühikroonikad nüüd veebis kättesaadavad

  Emakeele Seltsi 100. aastapäeva puhul koostas Jüri Valge seltsi tegevustest põhjaliku ülevaate “Emakeele Selts 1920–2020” ja lühikroonika “Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920–2020”. Nüüd on kroonikad kättesaadavad ka Emakeele Seltsi kodulehel

 • Emakeele Seltsi jõulu- ja uusaastasoovid

 • 14. jaanuarini saab esitada 2023. aasta parima keeleteo kandidaate

  Haridus- ja Teadusministeerium kutsub esitama 2023. aasta parimat keeletegu

 • Keeletoimkonna otsuste kavandid avalikuks aruteluks 31. jaanuarini 2024

  Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsuste kavandit – makedoonia ja valgevene nimede kirjutamine eesti tekstis. Kavanditega saab tutvuda Emakeele Seltsi kodulehel

 • E-üldkoosolek Emakeele Seltsi põhikirja § 30 muutmiseks

  Emakleele Seltsi juhatus kuulutab välja e-üldkoosoleku

 • Mare Kõiva valiti etnoloogia ja folkloristika akadeemikuks

  Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istungil 6. detsembril 2023 valiti Emakeele Seltsi pikaaegne liige Mare Kõiva etnoloogia ja folkloristika akadeemikuks

 • Ilmunud on Raimo Raagi “Rootsi kirjakultuur uusaegsel Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal”

  23. novembril 2023 esitlesime Emakeele Seltsi kõnekoosolekul “Läänemere keelesillad. Hannu Remes 80 ja Raimo Raag 70” Raimo Raagi uut monograafiat “Rootsi kirjakultuur uusaegsel Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal” (Emakeele Seltsi toimetised nr 82).

 • Ettekandepäev „Eesti keele teetähised“ (27.11.2023)

  Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Emakeele Selts kutsuvad keelehuvilisi ettekandepäevale „Eesti keele teetähised“ Eesti Kirjandusmuuseumi saalis 27. novembril 2023 algusega kell 11. Akadeemilise üritusega tähistame Asta Õimu 80. sünnipäeva.

 • Kogumiku “Kuiss vanal Võromaal eleti” täistekst nüüd kättesaadav

  Valimik korrespondentide murdetekste “Kuiss vanal Võromaal eleti” on leitav PDF-ina Emakeele Seltsi kodulehel:  www.emakeeleselts.ee/valjaanne/kuiss-vanal-voromaal-eleti/

 • Selgusid tänavused õpetajastipendiumi saajad

  Emakeele Selts andis ka sel aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Stipendiumisaajad kuulutati välja 3. novembril 2023 Tartu Ülikooli raamatukogus eesti keele õpetajate sügiskonverentsil, mida korraldas Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

 • Eesti keele päev Amsterdamis (12.11.2023)

  12. novembril 2023 kell 11–14 toimub Amsterdamis eesti keele päev „KeelEST ja meelEST“

 • Emakeele Seltsi kõnekoosolek „Läänemere keelesillad. Hannu Remes 80 ja Raimo Raag 70“ (23.11.2023)

  23. novembril 2023 kl 14 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis

 • Ettekandepäev Renate Pajusalu 60. sünnipäeva tähistamiseks (10. novembril 2023)

  10. novembril kl 15 tähistatakse Renate Pajusalu 60. sünnipäeva ettekandepäevaga, mis toimub hübriidvormis Tartu Ülikoolis (Jakobi 2-438) ja Zoomis.

 • ESA 69 (2023) kaastöökutse

  Emakeele Seltsi juhatus ootab Emakeele Seltsi aastaraamatule kaastööpakkumusi. Kaastöö teema teatamise tähtaeg on 10. november 2023, artikli esitamise tähtaeg 10. jaanuar 2024.

 • Ettevõttenime võistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023“ võitjad

  Selgunud on võistluse „Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi 2023” võitjad.

 • Kutsume „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023“ lõpuüritusele 17.10.2023

  Ootame kõiki 17. oktoobril 2023 kl 16 nimekonkursi „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023“ lõpuüritusele Eesti Keele Instituudi 3. korruse saali (Roosikrantsi 6, Tallinn). Palun andke oma tulekust teada hiljemalt 15. oktoobriks SIIN.

 • Eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivate üliõpilaste stipendiumikonkurss lõppeb 15. oktoobril 2023

  Ka tänavu annab Emakeele Selts Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Kandideerida võivad nii päevases õppes kui ka avatud õppe kaudu / sessioonõppes õppijad.

 • Eesti keele päev Münchenis 13.10.2023

  Kõik huvilised on oodatud 13. oktoobril 2023 Münchenisse eesti keele päevale. Väliskeelepäeval esinevad ettekannetega Külli Habicht, Helin Kask, Helle Metslang, Tiit Hennoste ja Mare Kõiva.

 • Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents 29.09.2023

  Olete oodatud Euroopa keelte päeva tähistamiseks traditsioonilisele üliõpilaskonverentsile! Konverents toimub reedel, 29. septembril kell 12 Tallinna Ülikoolis (A-325).

 • Köögijutust üleriigiliseks keelesündmuseks. Wiedemanni keeleauhind 35

  Jüri Valge ettekanne F. J. Wiedemanni keelepäeval 22. septembril 2023 Väike-Maarja seltsimajas.

 • Rahvusvaheline konverents „Läänemere kontaktid“ 5.–6. oktoobril 2023 Tartus

  5.–6. oktoobril 2023 toimub Tartus rahvusvaheline konverents „Finnic Contacts“ („Läänemere kontaktid“), mis toob kokku erinevate erialade esindajad Eestist ja välismaalt.

 • Wiedemanni keelepäev 22.09.2023

  F. J. Wiedemanni keelepäev toimub reedel, 22. septembril 2023 algusega kell 11 Väike-Maarjas. Tänavune laureaat on Peeter Päll, kes pälvis auhinna järjepideva ning väärtusliku panuse eest eesti keele, kultuuri ja identiteedi kindlustamisse nimeuurija ja keelekorraldajana.

 • Akadeemiline juubelipidu „Tiit Hennoste ja tema kolm kontrapunkti“ 25.08.2023

 • Kõnekoosolek „Jüri Viikberg 70“ 15.09.2023 Tallinnas

  Emakeele Selts ja Eesti Keele Instituut korraldavad 15. septembril 2023 kell 14 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis Jüri Viikbergi 70. sünnipäeva puhul kõnekoosoleku, millele järgneb kogumiku „Sõna sekka“ esitlus.

 • „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023“ võistlus kestab 15. septembrini 2023

  Juba kaheksandat korda toimub nimekonkurss „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“, et eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja domeeninimesid esile tuua ning tunnustada.

 • 27. juunil toimus juba 56. korda J. V. Veski päev

  Tänavune LVI J. V. Veski päev „Eesti keelest ja läänemeresoome keelteperest“ (pühendatud J. V. Veski 150. sünniaastapäevale ja UNESCO põliskeelte kümnendile) toimus 27. juunil 2023 tavapäraselt Tartu Ülikoolis J. V. Veski auditooriumis ja Raadi kalmistul, aga ka ringreisiga Johannes Voldemar Veskiga seotud paikadesse.

 • Ilmunud on Emakeele Seltsi aastaraamat 68

  Emakeele Seltsi aastaraamat 68 (2022) Peatoimetaja Reili Argus, toimetaja Maire Raadik.

 • 9.–10. juunil 2023 toimus koolinoorte keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“

  9.–10. juunil 2023 toimus Luua Metsanduskoolis koolinoorte keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“. Seekordne laager oli järjekorras juba kümnes ning keskendus foneetikale, mis on ka järgmise emakeeleolümpiaadi teema.

 • Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents 29.09.2023 Tallinnas

  Kutsume esinema Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsil 29.09.2023 kell 12 Tallinna Ülikoolis (A-325)

 • Johannes Voldemar Veski 150

  27. juunil 2023 möödus Emakeele Seltsi pikaaegse esimehe (aastail 1946–1968) ja auliikme Johannes Voldemar Veski sünnist 150 aastat.

 • LVI J. V. Veski päev 27.06.2023

  Tänavune J. V. Veski päev toimub teisipäeval, 27. juunil tavapäraselt Tartu Ülikoolis ja Raadi kalmistul, seejärel jätkub ringreisiga Johannes Voldemar Veskiga seotud paikadesse.

 • Põliskeelte laager 20.–22. oktoobril 2023 Mulgimaal

  20.–22. oktoobril 2023 toimub Mulgimaal Kopra talus põliskeelte kümnendile pühendatud keelelaager. Laagrisse on oodatud kodukandi keelte ja eluviisi hoidjaid ja keelehuvilised õpilased 8.–12. klassist.

 • Keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“ 9.–10. juunil 2023

  Kutsume 9.–12. klassi õpilasi laagrisse! Koolinoorte keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“ toimub 9.–10. juunil 2023 Luua Metsanduskoolis  

 • Lisandusid digiteeritud väljaanded

  Emakeele Seltsi väljaannete lehele on lisandunud neli digiteeritud trükist: Theodor Saare “Kihnu raamat” (1998) Hella Keema “Võru keel” (1997) Paul Alvre “Eesti kirja- ja murdekeele morfoloogiat” (1989) Paul Ariste “Vadja rahvalaulud ja nende keel” (1986)

 • Selgunud on 2022. aasta keeleteod

  14. märtsil 2023 kuulutati välja 2022. aasta keeleteo konkursi võitjad. Peaauhinna pälvis Eesti Keele Instituudi inspiratsioonipäev „Näitame keelt“, rahvaauhinna võitsid Eesti Keele Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös valminud keeleajaloo teemalised keelekillud ETV-s. Ministritest koosnev žürii tõstis 29 kandidaadi seast esile veel kolm mullust keeletegu: akadeemilise suurteose „Eesti kõnekäänud“, hääldusäpi SayEst ning Ukraina sõjapõgenikele eesti keele õpetamise.

 • Õpetajastipendiumi konkurss 2023

  Ka tänavu annab Emakeele Selts Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Kandideerida võivad nii päevases õppes kui ka avatud õppe kaudu / sessioonõppes õppijad.

 • “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023”

  Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Interneti Sihtasutus kuulutavad 14. märtsil 2023 välja ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023“.

 • Toeta emakeelepäeval Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi

  Tartu Ülikooli sihtasutus ja Emakeele Selts kutsuvad üles toetama Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi. Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud, vastav annetuskeskkond on leitav Tartu Ülikooli sihtasutuse kodulehelt

 • Keelepäev Ülenurme Gümnaasiumis 15.03.2023

  Emakeelepäev Ülenurme Gümnaasiumis 15.03.2023 kl 10.45

 • Emakeele Seltsi keeletoimkonna uued otsused

  Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsust: 1) (te)t-rööpvorm, käskiv kõneviis mitmuse 1. pöördes ning sõnade õudne, viis ja kuus ning julgema rööpvormid; 2) võõrsõnade kirjapilt ja häälduse erinevus ning tsitaatsõnad. Otsustega saab tutvuda keeletoimkonna lehel.

 • Ootame uusi liikmeid!

  Kord aastas üldkoosolekul võtab Emakeele Selts vastu uusi liikmeid. Ootame uusi liikmekssoovijaid tudengite, kraadiõppurite, kolleegide ning kõigi muude keeleinimeste ja -huviliste hulgast. Üldkoosolek toimub reedel, 24. märtsil 2023 kell 12 Tartu Ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis (139).

 • Keelepäev Audentese erakoolis 14.03.2023

  Emakeelepäev Audentese erakoolis 14.03.2023 kell 10.20–11.05

 • Emakeele Seltsi aastakoosolek 24.03.2023 kl 12 Tartus

  Emakeele Seltsi aastakoosolek toimub reedel, 24. märtsil 2023 kell 12 Tartu Ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis (139).

 • X Ahrensi konverents “Eduard Ahrens 220” 15.04.2023

  Ootame kõiki 15. aprillil 2023 kell 12 Eesti Teaduste Akadeemia saali (Kohtu 6, Tallinn), kus toimub X Ahrensi konverents „Eduard Ahrens 220“. Palun andke oma tulekust teada hiljemalt 8. aprilliks SIIN.

 • Algas keeleteo rahvahääletus

  Parima keeleteo rahvaauhind selgub rahvahääletuse tulemusena. Nominentidega tutvuda ning oma lemmiku(te) poolt hääletada saab https://hm.ee/keeletegu2022.

 • Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuste kavandid

  Emakeele Seltsi keelteoimkond on valmis saanud uute otsuste kavandid, mille kohta ootab tagasisidet kuni 28. veebruarini 2023 e-posti aadressil Urve.Pirso@riigikontroll.ee. Kavanditega saab tutvuda keeletoimkonna lehel.

 • 𝐼𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚 Helju Kaal

  𝐼𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚 Helju Kaal 06.03.1930–19.01.2023

 • Väliskeelepäev Uppsalas 17.02.2023

  Väliskeelepäev Uppsalas 17.02.2023

  Lisainfo www.moderna.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=78720 Kontakt Miina Norvik miina.norvik@ut.ee.
 • Otsime aasta keeletegu 2022!

  Aasta parima keeleteo kandidaate saab esitada 16. jaanuarini ministeeriumi kodulehel www.hm.ee/keeletegu2022.

 • Häid jõule!

 • Väliskeelepäev Greifswaldis 16.11.2022

  Eesti keele päev. Tag der estnischen Sprache 16.11.2022

 • Kokkuvõttevõistluse TUUM võitjad selgunud

  Üheteistkümnes kokkuvõttevõistlus TUUM 21. ja 22. oktoobril tõi kokku 189 tööd. Nende seas oli 142 üksiküritajat ja 47 võistkonda, kokku 258 osalejat. Noorim osaleja on oma vanuseks märkinud 12, vanim 54.

 • ESi stipendiumi tulemused

  Emakeele Selts annab Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi.

 • Tekstipäev. Krista Kerge 70

  Tekstiuurijate traditsiooniline aastalõpukonverents tekstipäev toimub tänavu 7. novembril, prof Krista Kerge 70. sünnipäeval Tallinna Ülikoolis.

 • Konverents “Eesti keeleala – põline ja rikas”

  Konverents toimub reedel, 21. oktoobril 2022 kell 11 hajakonverentsina Eesti Teaduste Akadeemia saalist (Kohtu 6). Ülekanne Emakeele Seltsi Youtube`i kanalil.  

 • “Ehe Eesti 2022” võitjad

  Selgunud on “Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi 2022” võitjad. Palju õnne! Võitjad kategooriate kaupa:  

 • Üliõpilaskonverents 30.09 Tartus

  Olete oodatud Euroopa keelte päeva tähistamiseks traditsioonilisele üliõpilaskonverentsile! Konverents toimub reedel, 30. septembril Tartu Ülikooli peahoones aud 128.

 • Õpetajastipendiumi konkurss

  Ka tänavu annab ES välja HTMi rahalisel toel kuus 400-eurost ühekordset stipendiumi. Vt lähemalt siit.

 • Seltsi väljaannete ostmisest

  Ülevaade seltsi väljaannetest asub siin.

 • Lutsid ja läänemeresoome pärand Latgales

  Seminar Ludza ajaloomuuseumis 16. juunil kell 14-17

 • LV Veski päev 27.06.2022

  Tänavune Veski päev toimub esmaspäeval, 27. juunil. Kahel viimasel aastal oleme pidanud e-päeva, nüüd aga olete lahkesti oodatud kohapeal osalema! LV Veski päev „Mitmekesistuv eesti keel“ 27.06 kell 11.15 Tartu Ülikooli peahoones aud. 139

 • ESi toimetiste sarja kahe kogumiku esitlus 20.05 Tartus

  Tutvustame ESi toimetiste sarja kaht artiklikogumikku: Reet Kasiku “Elav ja muutuv keel. Valik artikleid 1999-2019” ning Hannu Remese “Eesti silda ehitamas. Valik artikleid 1978-2021”.

 • Konverents “150 aastat oma keelekorraldust” 22.04.2022

  Konverents toimub Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) reedel, 22. aprillil 2022 kell 11 (ürituse lõpp umbes kell 19).

 • Eesti akadeemiliste teadusseltside pöördumine seoses kriisiga Ukrainas

  Pöördumise tekst eesti, ukraina keeles ja inglise keeles

 • Selgusid aasta keeleteod!

  2021. aasta keeleteo konkursi peaauhinna pälvisid masintõlketehnoloogia arendamine ning Vikipeedia keeletoimetamistalgud ja vabatahtlik keeletoimetaja Kuriuss. Rahvas hääletas parimaks keeleteoks ALPA eestikeelsed digiõppemängud ja animeeritud rahvaluulevideod. Laureaadid kuulutati välja 16.03 Kadrioru Saksa Gümnaasiumis toimunud aktusel, auhinnad andis üle Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal.

 • “Keeletegu 2021” lõpuüritus 16.03.2022

  Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel. Laureaadid tehakse teatavaks 16. märtsil kell 15 Tallinnas Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.  

 • Keeletoimkond: parandus ukraina-eesti tähetabelis

  Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas Peeter Pälli algatusel ukraina nimedes esineva г-tähe märkimist ukraina-eesti tähetabelis. Keeletoimkonna otsus (01.03.2022) Kiita heaks ukraina-eesti tähetabeli parandus, kinnistades г vasteks h, näiteks Гаско = Hasko, Багмут = Bahmut. Põhimõtteliselt on kasutaja soovil ja konteksti arvestavalt võimalik vaste ka g. Vt selgitust lähemalt siit.

 • Emakeele Seltsi pühatervitus

  Head kaasteelised keeleradadel! Täname tegusa, toetava ja meeldiva koostöö eest! Rahulikke pühi ja tegusat uut aastat! Emakeele Seltsi juhatus

 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava üliõpilaste stipendium

  2021. aastal said stipendiumi Maret Einmann, Karmen Grigor, Mariliis Põder, Maris Pukk, Angela Täpsi ja Marie Udam.

 • ESA 67 ootab kaastöid

  Emakeele Seltsi juhatus ootab ESA 67 (2021) kaastööpakkumusi. Vt lähemat siit.

 • Kokkuvõttevõistlus TUUM

  Kokkuvõttevõistluse TUUM 2021 auhinnad jagatud

 • Wiedemanni keelepäev 24.09.2021 Väike-Maarjas

  F. J. Wiedemanni keelepäev toimub reedel, 24. septembril 2021 Väike-Maarjas.

 • Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi 2021

  Keeleamet koostöös Emakeele Seltsi, Eesti keelenõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutasid 12. märtsil välja ettevõttenime võistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2021”.

 • ES 100: otseülekanne

  Seltsi juubeliaktus kantakse üle ESi Youtube’i kanalil ning see jääb ka järelevaadatavaks.  

 • Ilmunud on ESA 66

  Ilmunud on Emakeele Seltsi aastaraamat ESA 66

 • Ilmunud on Emakeele Seltsi kroonika

  Ilmunud on Jüri Valge koostatud kroonika “Emakeele Selts 1920-2020” (717 lk).

 • J. V. Veski stipendium

  Pärast pikka pausi andis TÜ Sihtasutus tänavu taas välja J. V. Veski nimelise stipendiumi. Stipendiumi pälvis Getri Tomson, Tartu Ülikooli Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse 2. aasta üliõpilane. Stipendiumi suurus on 500 eurot.

 • Emakeele Selts on kolinud

  Emakeele Seltsi ruumid on nüüdseks tühjad… Läbi on saanud meie seltsi aeg Roosikrantsi maja 3. korrusel. Kuni maja täisremondi valmimiseni on meie raamatukogu ja arhiiv laos, töötajad kodukontoris. Tagasi oleme loodetavasti detsembris-jaanuaris, siis juba vana tuttava maja 1. korrusel. Töö jätkub, suhtleme meili teel ja kodulehe vahendusel. Kohtumiseni uutes ruumides!

 • Ilmunud on Reet Kasiku artiklikogumik „Elav ja muutuv keel“

  Emakeele Seltsi toimetiste sarjas on ilmunud seltsi auliikme, Tartu Ülikooli emeriitdotsendi Reet Kasiku artiklikogumik „Elav ja muutuv keel“ (ESi toimetised nr 78, Tallinn 2021, 383 lk).

 • Keeletoimkonna uued otsused

  Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsust: 1) ersa, komi, mari, mokša ja udmurdi nimede kirjutamine eesti tekstis, 2) ÕSi 7. tüübi omadussõnade rööpkäänamine. Vt lähemalt siit.

 • “Keeletegu 2020” võitjad

  Rahvaauhind: õ– ja ö-hääliku piiritähise avamine Saaremaal (Taavi Pae) Peaauhind: “Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas” (Peep Nemvalts) ning Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja eesti keele õppe projekt räpiooper „Karma“ (Krismar Rosin jt)

 • Arutelupäev “Eesti keel normi ja vabaduse vahel” 12.03.2021 veebis

  Eesti keel muutub, varieerub ja areneb. Kas muutuvad ka normid või tavad, kuidas seda keelt kasutame ja kirjutame? Millised on ressursid, mis seda tegevust toetavad? Milline peaks olema tuleviku eesti keel?

 • “Kristjan Jaak Peterson 220” 14. märtsil 2021 veebis

  Emakeelepäev Riias: Kristjan Jaak Peterson 220 märtsil 2021 kl 12–14.30

 • Wiedemanni keeleauhinna laureaat 2021 on Jüri Viikberg

  F. J. Wiedemanni nimelise keeleauhinna pälvis tänavu Jüri Viikberg pühendunud töö eest eesti murrete, väliseestlaste keele ja keelekontaktide uurimisel ning õpetamisel. Palju õnne Emakeele Seltsi pikaaegsele juhatuse liikmele ja abiesimehele!

 • Emakeele Seltsi jõulusoov

 • Kokkuvõttevõistluse TUUM 2020 auhinnad jagatud

  Vaatamata koroonale ja muudele takistustele toimus kokkuvõttevõistlus TUUM 6. ja 7. novembril ning nüüd on auhinnad jagatud. Selleaastane võitja on Maarja Lutsar (I auhind – 250 eurot). Kolm teist auhinda (125 eurot) saavad Eneli Külaots, Ingrid Alla ja Ave Albert. Lisaks andis žürii Ingrid Allale ja Ave Albertile Hugo Treffneri gümnaasiumist parima õpilase eriauhinnad (50…

 • ESi noortesektsiooni keeleõhtud

  Kutsume kaasa mõtlema põnevatel keeleteemadel. Viiel järjestikusel nädalal ilmub igal kolmapäeval Facebooki lehel “Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtud” üks keeleloeng.

 • ESi keeletoimkond ootab arvamusi

  Emakeele Seltsi keeletoimkond on koostanud otsuse kavandi ersa, komi, mari, mokša ja udmurdi nimede kirjutamisest eesti tekstis. Ootame arvamusi kuni 1. jaanuarini 2021 keeletoimkonna vanema e-posti aadressil urve.pirso@riigikontroll.ee.

 • Kõnekoosolek “Valve-Liivi Kingisepp 85”

  Tähistame Valve-Liivi Kingisepa 85. sünnipäeva kõnekoosolekuga reedel, 13. novembril kell 15 Tartu Ülikooli peahoone J. V. Veski auditooriumis (139).

 • Kokkuvõttevõistlus Tuum 2020

  TUUM on võistlus, milles iga osaleja saab panna proovile oma oskuse teha kuni 200-sõnaline kokkuvõte žürii antud tekstist. TUUM 2020 algab 6. novembril kell 7 ja kestab 7. novembril kella 19-ni. NB! Teksti ja kokkuvõtte esitamise keskkond asub siin.

 • Wiedemanni keeleauhinna keelepäev 2.10.2020 Väike-Maarjas

  F. J. Wiedemanni keelepäev toimus 2. oktoobril 2020 Väike-Maarjas.

 • Kõnekoosolek “Helle Metslang. 70 aastat noor”

  Tähistame Helle Metslangi juubelit kõnekoosolekuga reedel, 4. septembril kell 14 Tartu Ülikooli peahoone Veski auditooriumis (139). Ettekanded: PDF  Helle Metslang “Ei saa me läbi grammatikata” PDF  Margit Langemets “Sõnaraamat ei saa kunagi valmis” Helena Metslang “Keeleõppijate iseseisvuse toetamine kui konksuga probleem?”   Kell 17 järgneb vastuvõtt TÜ kohviku kaminasaalis. Kõnekoosolekule ja vastuvõtule palume registreerida kuni…

 • Keeletegu 2019

  Keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 34 mullust keeletegu. Rahvaauhinna saaja avalik hääletus kestab 27. veebruari keskööni: ☞ www.hm.ee/keeletegu2019 Laureaadid tehakse teatavaks 11. märtsil Põlva Gümnaasiumis.

 • Emakeele Seltsi toimetiste sari

  Ilmunud on Heli Laanekase artiklikogumik “Eesti filoloog olla” Emakeele Seltsi Toimetised nr 77. Toimetanud Ellen Niit ja Killu Mei. Tallinn, 2019. 479 lk. Kogumiku esitlus toimub neljapäeval, 27. veebruaril kell 16 Tartus (Jakobi 2 raamatukogutoas). Taas on hakanud ilmuma raamatuid Emakeele Seltsi toimetiste sarjas. Peamiselt on kavas avaldada teenekate seltsiliikmete töid koondavaid artiklikogumikke. Pikema pausi…