Annetused Lauri Kettuneni mälestusmärgi püstitamiseks

Ülevaade annetuste kohta Lauri Kettuneni mälestusmärgi püstitamiseks

Annetuste kogusumma: 424 eurot (01.06.2024 seisuga)

 

Annetajad annetamise järjekorras:

Mai 2024:

Jüri Valge, Helle Metslang, Johanna Laakso, Outi Merisalo, Arto Mustajoki, Riho Grünthal

Mais laekunud annetused kokku 424 eurot.

***

Suur tänu kõigile annetajatele!