E-üldkoosolek Emakeele Seltsi põhikirja § 30 muutmiseks

Emakleele Seltsi juhatus kuulutab välja e-üldkoosoleku

Taotleme Emakeele Seltsi tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmist. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kuulumine annab ühingule võimaluse saada tulumaksusoodustust annetustelt/kingitustelt, vastuvõtukuludelt ning maksta teatud tingimustel tulumaksuvabalt stipendiumeid (lisainfo emta.ee). Seoses sellega vajab muutmist Emakeele Seltsi põhikirja § 30, mis puudutab ühingu tegevuse lõpetamisel vara üleandmist. Praegusel juhul antakse vara üldkoosoleku otsusel üle mõnele muule teadusasutusele või teadusorganisatsioonile või kõrgkoolile, kus õpetatakse eesti keele eriala. Maksuameti jaoks sobiv oleks, kui vara antaks üle tulumaksusoodustuse nimekirja kantud ühingule.

Põhikirjas muudatuse tegemiseks kuulutab Emakeele Seltsi juhatus välja e-üldkoosoleku, milles ainus päevakorrapunkt on hääletus põhikirja muutmise kohta.
Hääletada saab Google Formsi keskkonnas: https://forms.gle/Wh1yYpgYMWvwiLLQA
.

Aega on hääletamiseks kaks nädalat ja hääletamise tähtaeg on 28. detsember 2023.

Selleks, et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline, peab küsitlusele vastama üks kümnendik seltsi 395 liikmest. Põhikirja saab muuta, kui nõusoleku on selleks andnud vähemalt kaks kolmandikku hääletusel osalenutest.

Lisateavet saab Emakeele Seltsi teadussekretärilt Marit Alaselt (marit.alas@emakeeleselts.ee, 5803 4309).

Emakeele Seltsi juhatus