Eduard Ahrensi konverents IV “Meil oma sõna kinnita”

03.04.2019 Tallinna Toomkoolis

Muusikaline tervitus Eesti Muusikaakadeemialt
Tervitused:
Tallinna Toomkooli direktor Egle Viilma
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Emakeele Seltsi esindaja Jüri Viikberg
Ettekanded:
Heikki Haljasorg “Eduard Ahrens ja Tallinna Toomkool XIX sajandil”
Mikk Metsmägi, Tallinna Toomkooli 7p. klassi õpilane; juhendaja Iris Metsmägi “Kümme Eesti keelemeest”
Sanne Säär, Kolga kooli 8. klassi õpilane; juhendaja: Terje Varul “Eesti rahva- ja alternatiivmeditsiin, selleteemaliste vanasõnade tundmine kodukohas”
Sulev Valdmaa “Eduard Ahrens – Kuusalu koguduse kroonikakirjutaja”
Kristiina Ross “Eduard Ahrensi panusest eesti keele arengusse ehk mida iga haritud eestlane võiks sellest teada”
Aivar Põldvee “Külakeelest ja kirikukeelest”
Rasmus Puur “Laulupidu meie põhiväärtuste hoidjana”
Konverentsi juhatas Tõnu Tender; korraldasid Tallinna Toomkool, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts, Laurentsiuse Selts ning Haridus- ja Teadusministeerium.