Üliõpilaskonverents

23.09.2016 Tartu Ülikoolis

ESi tervitus Helle Metslangilt

I osa. Keel luubi all
Mirjam Ruutma (TÜ): Kaassõnad eesti murretes
PDF Laura Tüüts (TLÜ): Episteemilise modaalsuse markerite tõeväärtuse tajumine arvatavastivõib-olla ja äkki näitel
PDF Kairit Tomson (TÜ): Panema-verbi polüseemia ja kasutus grammatilistes konstruktsioonides
PDF Liina Pärismaa (TÜ): Christoph Blume keelekasutuse eripärast

II osa. Keeled kaardil ja kasutuses
PDF Siim Antso (TÜ): Digitaalsed kaardiandmed dialektoloogias
Anu Seppa (TÜ): Kirjutaja tekstiosalisena riigieksamikirjandites
Ekaterina Kornilitsina (TÜ): Lähenemisviisid metafooride tõlkimisele telesaate “Pealtnägija” eesti-vene tõlgete näitel
Anna-Olga Luga (TÜ Narva kolledž): Sillamäe elanike eesti keele õpe
PDF Eda-Riin Leego (TÜ): Vene eesnimede mugandamine komi keelde