J. V. Veski L päev teemal “Keel täis kujundeid”

27.06.2017 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis

Avasõnad. Jüri Valge
[PDF] Asta Õim “Kujundsõnast eesti fraseoloogias”
Ann Veismann “Ajametafooridest eesti keeles”
Reet Hendrikson “Ikka sõja- ja kujundkeele ristteel”
Ekaterina Kornilitsina “Metafooride tõlkimisest kognitiivse keeleteaduse seisukohalt”
Kadri Muischnek “Püsiühendid keeleressurssides”
[PDF] Piret Voolaid “Kujundiloomest eesti mõistatuste alaliikides”