Häädemeeste murdekogumiku esitlus

7.06.2012 Eesti Keele Instituudi suures saalis

“Minevikupärandit Häädemeestelt: valimik korrespondentide murdetekste”.
Toimetanud Helju Kaal, Eevi Ross.