Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II

24.–25.04.2013, F. J. Wiedemanni keeleauhinna asutamise 25. aastapäevale pühendatud konverents

24. ja 25. aprillil peeti Väike-Maarja rahvamajas rahvusvahelist konverentsi “Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II”, mis oli pühendatud Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna asutamise 25. aastapäevale. Konverentsi avas ja istutas keeleauhinna asutamise aastapäeva puhul tamme president Toomas Hendrik Ilves.

Kahepäevase konverentsi kavas oli 21 ettekannet viies plokis: õpilas- ja üliõpilasettekanded, keeleauhinnavaldkondade, leksikograafia-, fennougristika- ja keeleplaneerimisettekanded. Esinemiskeeled olid vastavalt konverentsi nimele emakeeled: eesti, liivi, mari, udmurdi, komi, saami, saksa ja ungari. Võõrkeelsetest ettekannetest oli kirjalik tõlge eesti keelde. Tavakohaselt esines ja istutas keeletammikusse puu konverentsiaasta laureaat Valve-Liivi Kingisepp.

Esitleti raamatuid “Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind 25” ja “Kas siis selle maa keel …?” ning Väike-Maarja Õppekeskuses oli avatud keeleauhinna teemaline näitus.

Konverentsi korraldasid Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus, Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Emakeele Selts, Haridus- ja Teadusministeerium, Väike-Maarja Gümnaasium, Väike-Maarja Vallavalitsus ja Väike-Maarja Õppekeskus, toetasid Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Veebiülekande tegi Tartu Ülikooli multimeediakeskus.

KAVA
1. päeva veebiülekanne (UTTV)
2. päeva veebiülekanne (UTTV)

 

Õpilas- ja üliõpilasettekanded

Toomas Koitmäe, Merli Mändul (Viljandi) “Poiste ja tüdrukute õigekeeleoskuse erinevusest põhikooli- ja gümnaasiumiastme kirjatööde põhjal”
PDF_slaidid
Kert Ojasaar (Väike-Maarja) “Tsitaatsõnad noortekeeles”
PDF_ettekanne
Kadri Remmet (Tartu) “Johannes Aavik eesti keele emotsioonisõnavara rikastajana. 100 aastat hiljem”
PDF_ettekanne / PDF_slaidid
Andra Kütt (Tallinn) “Eesti liitsõnade omandamisest kõne varase arengu perioodil”
PDF_slaidid

 

Keeleauhinnavaldkondade ettekanded

Karl Pajusalu (Tartu) “Eesti murrete uurimine Wiedemannist Viitsoni”
PDF_ettekanne
Helle Metslang (Tartu) “Keelekorralduse ja keeleuurimise suhetest läbi aegade”
PDF_slaidid
Einar Meister (Tallinn) “Eesti keeletehnoloogia ANNO 2013”
PDF_slaidid
Arvo Valton (Tallinn) “Tõlge – väärtus ja kultuurisild”
Valve-Liivi Kingisepp (Tartu) “Eesti kirjakeele sõnavara kujundajate ja uurijate jälgedel läbi sajandite”
PDF_slaidid

 

Leksikograafiaettekanded

Kristiina Ross (Tallinn) “Johannes Gutslaff, 17. sajandi keelekujundaja”
PDF_slaidid
Tiina Paet, Tuuli Rehemaa (Tallinn) “Wiedemannist Väärini”
PDF_slaidid
Klaas Ruppel (Helsinki) “Das Deutsche im estnisch-deutschen Wörterbuch Wiedemanns (Saksa keel Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatus)”
PDF_ettekanne_saksa / PDF_ettekanne_eesti / PDF_slaidid_saksa / PDF_slaidid_eesti
Elena Ryabina (Iževsk) “F. J. Wiedemann udmurdi keele uurijana”
PDF_ettekanne_udmurdi / PDF_ettekanne_eesti

 

Fennougristikaettekanded

Nikolay Kuznetsov (Tartu) “Elagu komi keel”
PDF_ettekanne_komi / PDF_ettekanne_eesti
Anatoli Kuklin (Joškar-Ola) “F. J. Wiedemann ja mari keeleteadus”
PDF_ettekanne_eesti
Irina Rešetnikova (Pärnu) “Keelekeskkonna mõju udmurdi keele oskusele”
PDF_ettekanne_udmurdi / PDF_ettekanne_eesti
Valts Ernštreits (Riia) “F. J. Wiedemann ja liivlased”
PDF_ettekanne_liivi / PDF_ettekanne_eesti

 

Keeleplaneerimisettekanded

Urmas Sutrop (Tartu/Tallinn) “Wiedemanni sõnaraamat, seletav sõnaraamat ja keelekorralduslik sõnaraamat”
PDF_slaidid
Marjatta Jomppanen (Oulu) “Põhjasaami kirjakeele ajalugu”
PDF_ettekanne_saami / PDF_ettekanne_eesti
János Pusztay (Szombathely) “Keelearendus, terminoloogia ja keelte tulevik”
PDF_ettekanne_ungari / PDF_ettekanne_eesti
Krista Kerge (Tallinn) “Eesti inimese ja ühiskonna keel”
PDF_slaidid