XLI J. V. Veski päev teemal “Eesti keele rollist vabariigi algusaegadel”

27.06.2008

Avasõna
TÕNU TENDER, ANDRES HALLMäGI 1934. a ja 1995. a keeleseadused: ühist ja erinevat
OTT KURS Maateaduse terminoloogia arendamisest 1920. aastail
JAKOB KÜBARSEPP Eesti keel õppe- ja teaduskeelena tehnikahariduses
REET KASIK Eesti keel ja keeleteadus Tartu ülikoolis 1919-1940
RIHO SAARD Luterliku kiriku eestistamisest
TIIT HENNOSTE
Vabaduse tulemine. Eesti ajakirjandus ja tema keel Eesti Vabariigi algusajul

vt Keel ja Kirjandus 2008, nr 12, lk 1002-1003