Pärnu muuseumi ja Emakeele Seltsi ühine keelepäev

5.12.2013 Pärnu muuseumis (Aida 3)

Aldur Vunk “Estofiilid ja Pärnu”
Karl Pajusalu “Pärnumaa kohanimed ja keelendid S.H. Vestringi sõnaraamatus”
Külli Habicht “Rosenplänteri “Beiträgede” tähtsus omas ajas ja tänapäeval”
Katrin Nielsen “Keeleküsimusest Koidula ja Kreutzwaldi kirjavahetuses 1867–1873”