Jaak Peebo 80

31.10.2013 Tartu ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudis

Kai Tafenau “Habent sua fata manuscripta – Johannes Gutslaffi piiblitõlke saatusest”
Ann Metslang “Osastava käände vormide kasutamisest eesti kirjakeeles”
Valve-Liivi Kingisepp “Meenutusi koostööst tänase juubilariga”