Emakeele Seltsi aastakoosolek

22.03.2013 Eesti Keele Instituudi suures saalis

I. Akadeemiline ettekanne:

Krista Kerge “Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuste taustast”

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 93. tegevusaasta (2012) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
  2. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjoni esimees Argo Mund
  3. ESi juhatuse voliaja üle otsustamine
  4. ESi juhatuse liikmete korraline valimine
  5. Revisjonikomisjoni liikmete korraline valimine
  6. Liikmeksoleku küsimusi
  7. Tõstatuvat