Emakeele Seltsi aastakoosolek

27.03.2015 Tallinnas Eesti Keele Instituudis

I. Akadeemiline ettekanne “Eesti ja Soome emakeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste motivatsioon ja kutsumus saada õpetajaks”. Kersti Lepajõe ja Satu Grünthal

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 95. tegevusaasta (2014) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Liikmeksoleku küsimusi
  4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  5. Tõstatuvat