Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna keelepäev

24.04.2014 Väike-Maarjas

“Avasõnad”. Jüri Valge
“Tervitus”. Indrek Kesküla
“Väike-Maarja õpilaste keelehoiakutest”. Maria Olonen
“Arvo Krikmann – Väike-Maarjast pärit teadusemees”. Irma Raatma
“Huumori mitmekesisusest”. Arvo Krikmann
“Emakeel kui kultuuripärand”. Marju Kõivupuu
Laureaaditamme istutamine