Milleks meile küsilaused?

Kõnekoosolek 14.12.2106 Tartu ülikooli Veski auditooriumis (139)

Tiit Hennoste “Suulise keele tervikkäsitlus ja küsimused selle sees. Lause ja küsimus”
Andriela Rääbis “Sa aput kurki tahad või? Pakume küsilausega”
Kirsi Laanesoo “Miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilaused”
Andra Rumm “Miks me oma küsimused ringi teeme?”