Kõnekoosolek teemal “Häälikuvälte müüt”

17.10.2013 Tallinna Ülikoolis

Mati Hint “Grenzstein ja Veske, Ariste ja Lehiste”
Martin Ehala “Välte käsitlemisest üldhariduses”
Karl Pajusalu “Eesti välted läänemeresoome taustal”