Keelelaager “Põnev keeleteadus”

22.–24.10.2012 Piusa jõe ürgoru puhkekompleksis

Keelehuvilistele noortele tutvustavad eri põlvkondade keeleinimesed oma ala, korraldatakse arutelusid, mänge, võistlusi, vahetatakse mõtteid ja tuntakse rõõmu suhtlemisest. Lähemalt kõneldakse keelekorraldusest ning õigekeelsuse olemusest, vajalikkusest ja piiridest, keelekorralduse ajaloost, keelenormingute eiramisest kunstilistel eesmärkidel, õigekeelsussõnaraamatu koostamisest, nimekorraldusest, keeletoimetamise õpetamisest, keeleinspektsiooni tööst, EKI keelenõuandla tööst, Emakeele Seltsi keeletoimkonna tööst, arutletakse Emakeele Seltsi noorteühenduse asutamise teemal. Sõna saavad ka Emakeele Seltsi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ning emakeeleolümpiaadi korraldajad.