Noortesektsiooni keeleõhtu

07.11.2019 Tallinna ülikoolis (M135)

Noortega kohtus Tallinna ülikooli eesti keele professor Reili Argus, esinedes ettekandega “Mis muutub kiiremini – kas keel või reeglid?”

Sageli on inimestel tunne, et eesti keel ja õigekirjareeglid muutuvad kogu aeg ning see, mis koolis õpitud, on kas “ära muudetud” või “vabaks lastud”. Tegelikult ei muutu aga eesti õigekirjareeglid sugugi nii sageli ning tihti on need keelendid, mille puhul arvatakse, et “need on vabaks lastud” ikka vana reegli järgi kasutatavad. Keeleõhtul tulebki juttu sellest, kuidas Eestis õigekirjareegleid muudetakse, mida on viimasel ajal muudetud ja miks. Keel ise aga muutub loomulikult palju kiiremini kui reeglid ega hooli reeglitest kuigi palju. Teeme ka väikese ülevaate viimaste aastate sellistest muutustest, mis eri tüüpi tekstides silma ja kõrva jäänud.