Kogumiku “Ennemustitsel mulgimaal” esitlus

10.10.2008 Tallinnas EKI suures saalis

Emakeele Selts esitles värsket väljannet: “Ennemustitsel mulgimaal. Valimik korrespondentide murdetekste VII”.
Koostanud ja toimetanud Mari Must, Eevi Ross ja Helju Kaal

Mulkide tegemistest rääkis Alli Laande