Emakeele Seltsi aastakoosolek ja 90. aastapäeva tähistamine

26.03.2010

Aastakoosoleku kokkuvõte:
Emakeele Seltsi auliikmeteks valiti Mati Hint ja Helju Kaal.
Seltsi liikmeks võeti vastu Anu Vane, Mihhail Kremez, Gao Jingyi, Hanna Sinijärv, Helen Kõrgesaar, Anni Jürine, Helin Puksand, Annika Valdmets, Triinu Laar, Maria Jürimäe, Nele Reimann-Truija, Piret Vahtra, Kadri Sõrmus, Aili Künstler ja Katrin Aava.
Keeletoimkonna vanemaks valiti Krista Kerge.
Emakeele Seltsi revisjonikomisjoni valiti Kullo Vende, Mari Kendla ja Sirje Mäearu; asemik on Marje Joalaid.
Emakeele Seltsi üldkoosolek kinnitas 2010. aasta liikmemaksuks 4.79 eurot (75 krooni), üliõpilastele ja mittetöötavatele pensionäridele 1.60 eurot (25 krooni).

Päevakava (pdf-ina)

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 11, lk 861-862