Kõnekoosolek “Teismeliste keel Eestis” 13.10 Tartus ja veebis

Emakeele Selts ning Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi „Teismeliste keel Eestis” (TeKE) uurimisrühm ootavad kõiki lahkesti kuulama ettekandeid teismeliste keelest.

Emakeele Seltsi kõnekoosolek  „Teismeliste keel Eestis”
13. oktoobril kell 16.15-18.00 Tartu Ülikooli peahoones (aud 139)

Kava: 

16.15  Sissejuhatavat noortekeele uurimisest Eestis
Kristiina Praakli ja Virve Vihman

16.30  Inglise keel teismeliste suulises ja tšätikorpuses: „nagu what does it mean?ˮ
Virve Vihman ja Mari-Liis Korkus

16.55 „Ilgelt kuulsaks”: intensiivistajad teismeliste suhtluses
Triin Aasa ja Liina Lindström

17.20  Parasiitsõna või suhtlusvahend? Nagu ja mingi kasutus teismeliste keeles
Maarja-Liisa Pilvik, Aive Mandel, Annika Kängsepp, Annaliis Tenisson

17.45-18.00 Arutelu

 

Ülekanne Zoomis:

https://ut-ee.zoom.us/j/93843108200?pwd=ZmY0MGRHdXJUakVRQmRVNCtwdzh5QT09
Meeting ID: 938 4310 8200

Passcode: 150828

 

Korraldajad: Emakeele Selts ja TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Kontakt: Kristiina Praakli (kristiina.praakli@ut.ee)