Aastakoosolek

24.03.2011 Tallinnas

I. Akadeemiline osa

Annika Kilgi ettekanne “Anton Thor Helle toimetajakäekiri”

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 91. tegevusaasta (2010). ESi teadussekretär Killu Paldrok
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Liikmeksoleku küsimusi
  4. 2011. aasta liikmemaksu määramine
  5. Seltsi põhikirja muutmine
  6. Revisjonikomisjoni valimine
  7. Tõstatuvat

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 6, lk 470-471