Eesti keeleprofiilist

14.12.2010

Tõnu Tender “Eesti keeleprofiili koostamisest: mis? miks? kuidas?”
Maie Soll “Eesti esimustest keelehariduspoliitika ülevaates”
Kristi Mere “Mitmekeelsusest ja keeleõppest keeleprofiilis”

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 4, lk 311-313