Naabrite keelearenduskavad

17.12.2009

Valts Ernštreits (Riia) “Läti Vabariigi keelepoliitikast”
Ilmar Tomusk (Tallinn) “Leedu keelepoliitika põhisuunad 2003-2008”
Maksim Krongauz (Moskva) “Vene keele riiklik korraldus: probleemid ja perspektiivid”
Raimo Raag (Uppsala) “Lihtsameelsusest reaalsustajuni: Rootsi keelearenduse hiljutisest suunamuutusest”
Jüri Valge (Tartu) “Soome keele tulevikukavast”

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 6, lk 458-460