XLIV J. V. Veski päev “Eesti keele arengukavast ja Eesti keeltest”

27.06.2011 Tartu Ülikooli J. V. Veski auditooriumis

Jüri Valge “Eesti keele arengukava esimene pool aastat”
Tõnu Tender “Hunt lambanahas? Võõrkeeled eesti keele arengukavas”
Birute Klaas “Kas eestikeelsel rahvusülikoolil on tulevikku?”
Anna Verschik “Keelepoliitika ja “muulaste” hoiakud: mikrouurimus”