Aastakoosolek

22.03.2019 EKI 3. korruse saalis (Roosikrantsi 6)

[PDF] 2019. aasta koosoleku protokoll

I. Akadeemiline ettekanne “Muutust väljendavad predikaadid läänemeresoome keeltes”. ESi juhatuse liige Miina Norvik

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 98. tegevusaasta (2018) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Mei
  2. Revisjonikomisjoni aruanne. Esitab revisjonikomisjoni liige
  3. Liikmeksoleku küsimusi: auliikme(te) valimine, liikmekandidaadid, liikmemaksu suurus
  4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  5. Tõstatuvat