Kaks sajandit õ-tähega

16.09.2016 Tabivere rahvamajas ja Äksis

Valve-Liivi Kingisepp “Kuidas tuli õ täht eesti kirjakeelde?”
PDF Kersti Taal “Eesti keele küsimus Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetuses”
Fred Puss “õ-tähe kasutusele võtmisest luteri koguduse meetrika- ja personaalraamatutes Eesti eri piirkondades”
Kristiina Praakli “õ-ga või õ-ta: sotsiolingvistiline vaade õ kasutusele”
PDF Pire Teras “õ häälduse varieerumine”
Taavi Pae “Kuidas õ-hääliku piir jõudis Regio atlasesse?”

Korraldajad: Emakeele Selts koostöös Õpetatud Eesti Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ning Eesti-uuringute tippkeskusega (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).