Eesti keele kestlikkus avatud maailmas

Kõnekoosolek 29.05.2014 TÜ-s

Uurimisteema tutvustus – Martin Ehala
Eesti keelepoliitika ülevaade – Tõnu Tender
Eestikeelsed keskkonnad ja kakskeelne Tallinn – Kadri Koreinik
Vene keele dominandiga Ida-Virumaa – Anastassia Zabrodskaja
Eestikeelsed keskkonnad Soomes – Kristiina Praakli