7. raamprogrammi projekt ELDIA – uus lähenemine Euroopa keelelisele mitmekesisusele

Kõnekoosolek 23.05.2013 TÜ peahoones aud. 139

Helle Metslang “Soome-ugri vähemused luubi all”
Kristiina Praakli “Eesti keele kestlikkusest Soomes ja Saksamaal (ELDIA uurimistulemuste valguses)”
Kadri Koreinik “ELDIA tulemustest Setu- ja Võrumaal”