“Üks keel, sada kihti”

Fraseoloogiateemaline kõnekoosolek 27.11.2018 Eesti Keele Instituudis

[PDF] Ene Vainik “A nagu antonüüm”
[PDF] Renate Pajusalu “Mõni mõis ja üks kama kõik: hulgasõnad fraseologismides”
[PDF] Asta Õim “Kellele neid vanu väljendeid tarvis on!”

Asta Õimu väljendivara vihikute kasseti esitlus.