Keelelaager “Osata oskuskeelt”

22.–24.10.2018 Väike-Maarjas

Keelehuviliste gümnaasiuminoorte keelelaagris tutvustasid eri põlvkondade keeleinimesed Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja terminikomisjonidest oma eriala, samuti korraldati arutelusid, mänge, võistlusi. Lähemalt kõneldi mõistepuu koostamisest, toidusõnavarast, õiguskeelest ja selge keele põhimõttest, emakeeleolümpiaadist jm, sai kätt proovida loovkirjutamises ja Vikipeedia artikli koostamises ning teadmisi paljudel muudel huvitavatel ja silmaringi laiendavatel teemadel.

Eelmistel aastatel on keelelaager toimunud Piusal (õigekeelsusest), Käsmus (sõnavarast), Äksis (lausetest), Voorel (nimedest), Viljandimaal Männikul (stiilist), Nina külas (Eesti vabariik 100). Keelelaagri teema on valitud seostuvalt sama õppeaasta emakeeleolümpiaadi teemaga.

KAVA (PDF)