Mati Hint 80

Tallinna Ülikooli emeriitprofessori, Emakeele Seltsi auliikme Mati Hindi juubeli tähistamine 08.09.2017 Tallinna Ülikoolis

Ettekanded:
[PDF] Karl Pajusalu “Ei saa me läbi liivita…”
[PDF] Annekatrin Kaivapalu “Analoogia keeles ja keeleõppes”
Tõnu Tender “Mati Hint Keele ja Kirjanduse Instituudi “kirja pandud asjade maailmas””
Jaak Urmet “Keelekasutus. Vastalise märkmeid”