XLIII J. V. Veski päev teemal “Keelekontaktid ja eesti keele grammatika”

28.06.2010

Avasõna Helle Metslang
LEMBIT VABA Läti-eesti keelekontaktide ilmingud eesti grammatikas
JÜRI VIIKBERG Saksa keelest eesti keeles
HELLE METSLANG Grammatikamuutuste sammud ja hüpped
ENN VELDI Inglise laenudest eesti keeles Euroopa kontekstis
MARTIN EHALA Keelekontakt veebis: näiteid varieerumisest sihitise kasutamisel

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 12, lk 945-946