Sotsiolingvistika teemaline kõnekoosolek

3.10.2014 Tallinnas Eesti Keele Instituudis

Kristiina Bernhardt “Kaks eesti keele õpikut muulastele ja keeleõppe diskursus 1930ndatel”
Andra Kütt “Erineva sotsiolingvistilise keskkonna mõju eesti keelt emakeelena omandavate laste keelekasutusele”
Anna Verschik “Ukraina keelesituatsioon sotsiolingvisti pilgu läbi”