Huno Rätsep 80

9.01.2008 Tartu ülikoolis

LEMBIT VABA Kolm eventuaalset baltismi: millest sõltub etümoloogia usutavus?
UDO UIBO Sõna simman etümoloogia
TIIT-REIN VIITSO Tsuhh-tsuhh

 

Annika Hussar. “Emakeele Seltsi XLI J. V. Veski päev”. Keel ja Kirjandus, 7, 2008, lk 566–567.

9. jaanuaril austati Tartu ülikoolis emeriitprofessor Huno Rätsepat tema 80. sünnipäevale pühendatud etümoloogiateemalise ettekandekoosolekuga. Huno Rätsep oli Emakeele Seltsi juhatuse esimees aastatel 1982–1989. Juubelikoosolekul oli kolm ettekannet.

Esmalt esines Lembit Vaba ettekandega „Kolm eventuaalset baltismi: millest sõltub etümoloogia usutavus?“. Esineja alustas tõsiasjaga, et Julius Mägiste etümoloogilise sõnaraamatu ilmumisest möödub tänavu 25 aastat. Sõnaraamatule pole aga järgnenud analüüse, etümoloogiatöö tulemusi koguvat ja üldistavat teost, mis näiteks lätlastel on olemas. Oodatavaid etümoloogilisi sõnaraamatuid pidas esineja väga tervitatavaks. Lähemalt vaatles Vaba kolme võimaliku balti laenu – õisvesi, katt : katutuhk : tuhu – etümoloogiat.

Udo Uibo kõneles teemal „Sõna simman etümoloogia“. Esineja nentis, et eestlased on külapeo tähistamiseks kasutatud paljudest sõnadest ühiskeelde valinud simman’i ning see on eesti keeles üsna uus sõna. Kõneleja vaatles simman’i kasutust eri tähendusis, kirjandusnäiteid ning päritolu ulatumist rootsi laulumänguni. (Vt lähemalt Keel ja Kirjandus, 6, 2008, lk 463–465.)