Kõnekoosolek Ellen Uuspõllu 90 aasta juubeli tähistamiseks

05.05.2017 Tartu Ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis

AVASÕNAD
Reet Kasik “Ellen Uuspõld teadlase ja õppejõuna”

ETTEKANDED
Auli Hakulinen “Fennistiikan muuttuminen ja sen rajat”
Helen Plado “Eesti keele des-konstruktsiooni tegija”
Katrin Olhovikov “Vastandav rinnastus eesti ja vene keeles”