Tiit-Rein Viitso 70

4.03.2008 Tartu Ülikoolis

KARL PAJUSALU Tiit-Rein Viitso tuhat keelt
VALTS ERNŠTREITS Tiit-Rein Viitso ja liivi kirjakeele kujunemine
TIIT-REIN VIITSO Keeleteadus kui katsetuste ja eksituste tee

 

Annika Hussar. “Emakeele Seltsi XLI J. V. Veski päev”. Keel ja Kirjandus, 7, 2008, lk 566–567.

Emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso 70. sünnipäeva tähistati Tartu ülikoolis 4. märtsil. Tiit-Rein Viitso on Emakeele Seltsi juhatuse esimees olnud kahel korral, 1989. aastal ning ajavahemikus 1993–1997. Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem oli ta 2004.–2006. aastal. Ettekandeid peeti kolm.

Karl Pajusalu kõneles teemal „Tiit-Rein Viitso tuhat keelt“. Ta andis ülevaate juubilari laiahaardelisest ning mitmekülgsest tegevusest, mis ulatub lähisugulaskeelte uurimisest huvini kaugeimate maailmanurkade keelte vastu.

Valts Ernštreits oli ettekandele pealkirjaks pannud „Tiit-Rein Viitso ja liivi kirjakeele kujunemine“. Esineja leidis, et liivlastel on liivi uurijatega vedanud – nad on olnud nii uurijad, säilitajad kui ka arendajad. Juubilari puhul tõi ettekandja lisaks esile osalemise liivi ortograafia kujundamisel, abi liivi väljaannete koostamisel ja üllitamisel.

Juubilar Tiit-Rein Viitso ise kõneles teemal „Keeleteadus kui katsetuste ja eksituste tee“ ning esitas kogemuse põhjal oma tähelepanekuid uurija tee vastuolulisest keerukusest.